top of page

Finn din hjertestemme
-skriv deg til dine indre svar-

♥️

Skriv deg fri fra tankekaos og vanskelige følelser 

Skriv deg til klarhet, livsglede og frihet 

Hva er Finn din hjertestemme?

 • Et nettbasert kurs over fire uker i personlig skriving

 • Du får tilsendt en velkomstvideo etter at du har meldt deg på.

 • Deretter får du hver mandag tilsendt en kort introvideo sammen med ukens modul i fire uker. 

 • Du jobber med oppgavene på egenhånd i eget tempo

 • Du får kurset til evig tid, og kan bruke oppgavene for å jobbe deg stadig dypere etter hvert som du er klar for det.

 • Du får tilgang til en lukket facebookgruppe der du kan stille dine spørsmål og få tips og motivasjon på veien

 • I gruppa vil det bli enkelte livedagboksendinger for ekstra motivasjon, ekstra oppgaver.

IMG_7692.JPG

 

Hvorfor skal DU ta kurset? 

Du får innblikk i ulike skriveøvelser for å: 

 • Bli kjent med deg selv og følelsene dine gjennom ordene du skriver

 • Få tilgang til et enkelt og praktisk redskap for bruk i hverdagen for sortering av følelser, refleksjoner og valg

 • Komme ned og inn i kroppen gjennom å skrive deg innover og bakenfor alle tankene. Lære å lytte til magefølelsen og hjertet ditt. Kroppen lyver aldri! 

 • Oppdage, bearbeide og gi slipp på minner og uforløste følelser, traumer som begrenser deg og hindrer deg i å være fri

 • Ha et alternativ til lettere samtaleterapi. Skriv deg ut av de vanskelige følelsene! 

 • Finne veien videre i livet, finne din klarhet for hva du vil i livet

 • Empowerment - ta kraften tilbake i livet ditt. DU er sjef i eget liv 🔥

Metoder i kurset du blir kjent med i kurset:

 • Pust, meditasjon, oppmerksomhet mot sanser og tilstedeværelse for å komme ned i kroppen og få kontakt med ditt indre

 • Du skriver for hånd, så langt det er mulig for deg, da det gir best kobling mellom hjerne, kropp og følelser. Ved å skrive for hånd skapes mer aktivitet i de sensomotoriske delene av hjernen, sansene aktiveres og minnene blir lettere å få tak i og bearbeide.

 • Friskriving for å sette i gang, skape flyt og ikke sensurere deg selv. Finne veien inn til det ubevisste. 

 • Morgensider- for daglig refleksjon om små og store tema i hverdagslivet. Kanskje det kan bli god en vane du tar med deg videre? 

 • Brainstorming rundt et tema, et ord eller en følelse. Skape kreativitet, sette i gang tankeflyten og få fram det ubevisste. Bryte en utfordring ned i mindre, håndterlige deler og se det på papiret.

 • Skifte perspektiv/roller i historien din for å skape avstand eller forstå deg selv eller andre i historien din bedre.

 • Lese høyt for deg selv, evt. dele med noen du stoler på. Å lese høyt og høre det du selv har skrevet, er utrolig effektiv for bearbeiding og heling. Det skjer en indre prosess og kan skape nye innsikter om dine egen historie.

IMG_0254.JPG
IMG_7693.JPG

Hva sitter du igjen med etter kurset?

 • Du har blitt bedre kjent med deg selv og dine følelser

 • Du har lært en enkel måte å sortere tanker og følelser

 • Du har fått mer ro i tankene dine

 • Du har fått klarhet om dine valg eller din vei videre

 • Du kjenner på en stor og ekte glede over livet

 • Du lytter til hjertet og styrer etter hva som er riktig for DEG ♥️

 

Resultatene dine vil avhenge av at du faktisk gjør jobben. Du må være villig til å gå inn i ubehagelige følelser og tanker eller minner. Du går likevel ikke dypere enn du selv  er klar for, og du styrer prosessen din selv.

Kroppen og underbevisstheten lyver ikke når du får kontakt med den, og det du skriver ER sannheten. Det kan være tøft å avdekke og å ta tak i, det kan ta tid og tålmodighet. Prosessen må kanskje gjentas for å skrelle av lag for lag. Dersom det skulle oppleves for sterkt og vanskelig, stopper du. Vi kan da bli enige om du bare tar pause, eller sammen finner ut om du har behov for noe mer gjennom samtaler/veiledning eller annen oppfølging. 

 

Å gå skrittet videre og dele høyt det du har skrevet med deg selv eller andre, kan også gi muligheter for enda mer bearbeiding og forståelse. I kurset er dette selvsagt helt frivillig, men effekten kan være stor for både de som ønsker å kaste seg ut i det, og de som lytter. Å si ting høyt er veldig kraftfullt og kan gi nye innsikter. 

 

BLI MED DA VEL! Ta ditt første steg på din indre reise!

IMG_7698.JPG

 

Jeg har holdt på med personlig skriving noen år nå. På kurset til Unni ble jeg enda mer mer klar over hvor viktig det er for meg! Skriving er en prosess, omtrent som å skrelle en løk, for å bli bedre kjent med seg selv. Kurset til Unni fikk meg til å skrelle bort et par lag til:)

Alexandra Flaathen

På skrivekurset til Unni vokste det frem ny inspirasjon til å ta pennen fatt. 

Og stort sett hver dag har jeg skrevet frem små og større tema som til nå har ligget i dvale. Friskriving har jeg brukt for å nå lettere frem til det ubevisste. 

Brainstorming for åpning av dører inn til små konkrete ord, fine setninger og små rim. Noe jeg bevisst har brukt til daglige affirmasjoner og som har vært fine verktøy til å holde lettere fokus i løpet av en dag. Jeg har fått flere nyttige og nye skriveverktøy til bruk i hverdagen. Og jeg anbefaler kurset til Unni på det varmeste.

 

Mona Meltzer

Klarsynt Healer & FrihetsCoach

bottom of page